Zakres badań naukowych 

 

 • Elektroforetyczne i chromatograficzne metody oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych i związków biologicznie czynnych
 • wyznaczanie parametrów adsorpcyjnych związków biologicznie aktywnych
 • Badanie składu odżywek dla sportowców oraz suplementów diety
 • Oznaczanie substancji biogennych w żywności
 • Badania odżywek i suplementów diety przeznaczonych dla koni pod kątem obecności substancji zabronionych w sporcie
 • Oznaczanie metabolitów wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w próbkach biologicznych pochodzących od koni
 • Ocena ładunku powierzchniowego biokoloidów, w tym erytrocytów, mikroorganizmów, nanocząstek srebra
 • Ocena zmiany właściwości powierzchniowych pod wpływem zmieniających się warunków (wysiłek w komorach hipoksyjnych u sportowców, zmiany chorobowe)
 • Elektroforetyczna cena uwalniania srebra z materiałów opatrunkowych (komercyjnie dostępnych i biomateriałów).
 • Oznaczanie metabolitów bakterii jelitowych (kwasy tłuszczowe, pochodne indolu itp.) w próbkach biologicznych: surowica/osocze, mocz w eksperymentalnym modelu nadciśnienia tętniczego
 • Wykonywanie zleceń dla policji  i prokuratury z zakresu analizy substancji narkotycznych i psychotropowych oraz innych biologicznie aktywnych w różnych matrycach- uprawnienia biegłego sądowego.