Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. prawnych Instytutu Sportu.