Start 

Zakład Badań Antydopingowych od 2019 roku Polskie Laboratrorium Antydopingowe

Akredytacja Światowej Agencji Antydopingowej WADA - World Anti-Doping Agency

Mocą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku), wyodrębniono jedną z komórek organizacyjnych Instytutu Sportu - PIB i od dnia 1 stycznia 2019 roku działa państwowa osoba prawna pod nazwą POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE (PLAD). W związku z tym nastąpiło wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołano Polskie Laboratorium Antydopingowe (PLAD), wyposażone w podmiotowość prawną jako instytucja niezależna i bezstronna. Nowelizacja określiła też zakres działania PLAD, jego organy i zakres ich zadań oraz budżet.

Kontakt

Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych.

Sport Młodzieżowy

Zespół Sportu Młodzieżowego został utworzony w Instytucie Sportu w Warszawie w roku 2013. Wówczas głównymi zadaniami Zespołu było opracowanie i wdrożenie do pilotażu programu „Multisport" którego ideą było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów

Akademia Trenerska

Zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.