Dyrekcja 

(22) 569 99 99

 

dr Urszula Włodarczyk – Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

                          vacat   – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń

mgr Krzysztof Przygoda – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju

Agnieszka Jagodzińska - Główny Księgowy